Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (28 มิ.ย. 2562)  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (28 มิ.ย. 2562)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562 (28 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ (07 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (26 เม.ย. 2562)
หนังสือเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (26 เม.ย. 2562)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม(สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง)ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ... (02 เม.ย. 2562)
หนังสือเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (25 ม.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 (25 ม.ค. 2562)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม(สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง)ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2... (04 ม.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (03 ม.ค. 2562)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.ห้วยยอด จากส... (28 ธ.ค. 2561)
(สำเนา)รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 (27 ธ.ค. 2561)
หนังสือเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 (27 ธ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว (26 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561 (24 ธ.ค. 2561)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ขององค์กา... (21 พ.ย. 2561)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ ... (01 พ.ย. 2561)
(สำเนา)รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 (29 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.ห้วยยอด จัดประชุมการพ... (26 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให... (03 มิ.ย. 2562)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (09 เม.ย. 2562)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (25 ก.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผ... (17 ก.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้อง... (01 พ.ค. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (18 เม.ย. 2561)

อบต.ห้วยยอด ประหยัดพลังงา... (15 ม.ค. 2561)

อบต.ห้วยยอด ขอรับบริจาคห... (04 ม.ค. 2561)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รั... (04 ม.ค. 2561)

งบเงินรับ - จ่ายประจำเดือ... (29 ก.พ. 2559)

งบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน... (29 ก.พ. 2559)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (15 ต.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมอาชีพกรีดยา... (30 ก.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาส... (29 ก.ค. 2557)

วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ... (29 ก.ค. 2557)

พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกี... (10 ม.ค. 2556)

วันปิยมหาราช วันอังคารที่... (09 ม.ค. 2556)

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉล... (26 ก.ย. 2555)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (20 ส.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (08 ก.ค. 2562)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำผุด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ท... (04 ก.ค. 2562)  
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (26 มิ.ย. 2562)  
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำผุด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5 (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศ กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายโก้ฟี่อุทิศ หมู่... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม. 2 บ้านยอดเคียน (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกี... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ค... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม วันฝึกซ้อมนักกีฬาฯ ตามโครงการแข่... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง... (15 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 23 รายการ (15 พ.ค. 2562)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (03 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีฯ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (23 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หม... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก HP LaserJet CE285A จำนวน... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิล... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกฟี่อุทิศ หมู่ที่ 2 บ้านย... (13 มี.ค. 2562)
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (17 มี.ค. 2557)  
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th